Euroopa keeltepäev Jõhvis.

Euroopa keeltepäeva nädal kulmineerus 30. septembril Jõhvi põhikoolis,
kus toimus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu eestvedamisel keelte laat-konverents « Mitmekeeelsus rikastab. » Osalejaid oli ligemale sadakond erinevatest aineseltsidest, keelekeskustest, instituutidest ja kirjastustest. Oma infolauaga oli loomulikult kohal Eesti Prantsuse Keele Õpetajate Selts ning Prantsuse Instituut.

Ürituse avas plenaarettekandega Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna peaekspert Pille Põiklik, kes andis põgusa ülevaate võõrkeelte õppe suundumustest Euuropas: millised on peamised esimese ja tesie võõrkeelena õpitavad keeled eri regioonides ning mis vanusest alustatakse esimese ning teise võõrkeele õppimist ja kuhu paigutub selles pildis Eesti kool.
Edasi jätkus päev erinevate õpitupade ja ettekannetega, mille raames said osalejad proovida näiteks, mis tunne on õppida mõnd enda jaoks täiesti uut keelt, kuulata ja vahetada mõtteid mitmekeelsest klassiruumist, kultuuridevahelisest erinevusest, kommunikatiivse keeleõppe väljakutsetest ja õnnestumistest, kuidas saada keeleõpetajast keele coachiks jm. Robotitega rikastatud võõrekeeleõpet tutvustas Rapla Gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja Alisa Altan.

Kogu päeva vältel oli võimaluss tutvuda erinevate aineseltside, keelekeskuste instituutide väljapanekutega ning soetada lugemis- või õppevara kirjastustelt.