Formations EVÕL 2022

Les membres de l’Apfest sont invités à participer aux formations suivantes (en estonien):

Haridusühenduste suveseminar 05.-06.08 Viljandimaal

Vanaõue Puhkekeskuses 

Esimene päev algab kogunemisega kell 10.30, seminar algab kell 11.00.
Päevajuht: Kati Bakradze (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit)

Teise päeva  algus kell 9.00, lõpp kell 15.30.
Päeva viib läbi Jüri Käosaar (Tabasalu Gümnaasiumi õppejuht)

Esimene päev on suures osas pühendatud teemale „Muukeelne laps minu klassis“. Millised on õpetajate ja kooli võimalused, kohustused ja väljakutsed, kui klassis on muukeelne laps? Saame teadmisi keelekümbluse ekspertidelt, kuulame koolide kogemusi, arutleme rõõmude ja raskuste üle.

Teise päeva fookuses on lõimingu toetus ja seotus koolikultuuriga. Milline on kaasav koolikultuur ja miks on seda vaja lõimingu jaoks? Kuidas ja mille alusel on lõimingut kõige parem teha? Kavandame tegevusi järgmiseks õppeaastaks.

Registreerimine. https://koolitus.edu.ee/training/7886

Järelkasvu häkaton 25.08.2022 – 26.08.2022 Tallinna Saksa Gümnaasium

1. päev (25.08.2022 09:30 – 25.08.2022 19:00)

2. päev (26.08.2022 09:00 – 26.08.2022 16:30)

Õpetajate järelkasvu häkatoni oleme ellu kutsunud, et otsida koos ärksate hariduselu entusiastidega lahendust meie hariduselu olulisele probleemile: kuidas tagada, et igal Eesti õpilasel on ligipääs headele õpetajatele.

 Häkatoni juhib innovatsiooniprogrammide moderaator ja haridusvaldkonna ettevõtja Harald Lepisk.

Projektijuht Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee

Registreerimine: https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/7786

EVÕLi piirkondlik seminar 16.-17. September Viljandi, Viljandi Gümnaasium

Õpetajad õppematerjalide koostaja ja kasutajana. Koostöö piirkondlike aineühendustega /KOV-idega.Viljandi Gümnaasiumi külastus: tutvumine keeleõppe(/võõrkeelte õppesuund)

Korraldusega. CertiLingua programmis osalemine,  kogemuste vahetamine. 

Registreerumine algab 25. Augustil.

Training « Stepping up foreign language learning and teaching » Erasmus+ koolituspäev 26.-27. September Tallinn, Tallinna Ülikool

Koolitajad: Anni Korts  Laur, (Erasmus + ja ESK, Ene Peterson, EVÕL, Pille Põiklik, HTM https://eeagentuur.ee/uritused/tca-training

EVÕLi 8. sügiskonverents “Eesti keel ja võõrkeeled” 25,- 26. november, Jõhvi, Kohtla-järve

Konverentsi alateemad (ootame ettepanekuid)

  1. päev: Jõhvi Gümnaasium (Jõhvi) plenaarettekanne õppekavarendusest. Tutvumine kooli keeleõppe korraldusega, kogemuste vahetamine
  2. päev. Taltech Virumaa kolledž. Plenaarettekanded (2), ettekanded, töötoad.

 Õppekavarendus. Mitmekeelne laps keele-õppijana. Õppijakeskne õppimine.  Õpetaja õppematerjalide koostaja ja kasutajana. Pandeemia õppetunnid: uuenduslikud ja tõhusad keeleõppe võimalused.

Registreerimine algab: Oktoobri teisel nädalal. EVÕL koduleht

EVÕLi piirkondlik seminar 16.-17. September Viljandi, Viljandi Gümnaasium

Õpetajad õppematerjalide koostaja ja kasutajana. Koostöö piirkondlike aineühendustega /KOV-idega.Viljandi Gümnaasiumi külastus: tutvumine keeleõppe(/võõrkeelte õppesuund)

Korraldusega. CertiLingua programmis osalemine,  kogemuste vahetamine. 

Registreerumine algab 25. Augustil.