ERASMUS + toetus Eesti Prantsuse keele Õpetajate Seltsile aastatel 2023-24.

Erasmus+ programmi õpiränne pakub osalejatele õpirände võimalusi ning toetab haridusasutuste ja teiste elukestva õppega seotud organisatsioonide arengut Euroopas. Eesti rahvuslik Erasmus+ agentuur toetas APFESTi poolt esitatud projekti perioodiks 2023-24. Tänu sellele saab Eesti Prantsuse keele Õpetajate Selts suunata 14 oma liiget koolitustele Prantsusmaale ning võimaldada 16 liikmele minna töövarjuks välismaale.

Esimeses voorus suunduvad kaheksa Eesti prantsuse keele õpetajat oktoobris 2023 Nice’i Teacher Academy täiendkoolitusele ning neli seltsi liiget külastavad Helsinki Prantsuse lütseumi veebruaris 2024.  

Iga toimunud õpirände järel korraldab meie selts koolituse, mille käigus õpirändes osalenud kolleegid jagavad teistega saadud kogemusi ja uusi teadmisi.

Kandideerimise tingimustest teatame liikmetele meili teel.