Erasmus + projekt ja EPÕS

Meie selts esitas sel aastal Erasmus + projektitaotluse, mis sai riikliku agentuuri poolt heakskiidu. Projekt võimaldab seltsi liikmetel osaleda erinevatel õpirännetel, mis hõlmavad koolitusi ja töövarjutamisi nii Prantsusmaal kui teistes Euroopa riikides. Peale Prantsusmaa on hetkel välja valitud sihtkohtadeks Poola, Soome ja Rootsi. Projekti tutvustatakse põhjalikumalt seltsi selle aasta suvepäevadel augustis Pärnus ning enne uue õppeaasta algust saadetakse seltsi liikmetele laiali kandideerimiskutse projekti raames pakutavatel koolitustel ja/või töövarjutamistel osalemiseks. Kokku loodab EPÕS läbi Erasmus+ projekti rahastada 30 õpirännet ajavahemikus september 2023 kuni veebruar 2025.