EPÕSi esimene Erasmus+ õpirände kogemus

Oktoobri koolivaheajal osalesid tänu Erasmus+ toetusele kaheksa EPÕSi liiget koolitusel Nizzas, mis keskendus neljale põhipädevusele, 21. sajandi koolis: loovus, kriitiline mõtlemine, koostöö ja suhtlus. Oma värsket kogemust ja uusi teadmisi-oskusi jagatakse kolleegidega EVÕLi piirkondlikul koolituspäeval 18. novembril 2023 Tartus ning EPÕSi üldkogul eeloleval talvel.

Erasmus+ õpiränded võimaldavad meie seltsile saata oma liikmeid koolitustele ning töövarjutustele nii Prantsusmaale, kui teistesse Euroopa riikidesse, kus on Eestile sarnased õpetamistingimused. Järgmised EPÕSi plaanitud õpiränded näevad ette ühenädalast töövarjutust Soomes, Poolas või Ungaris perioodil 24. veebruar kuni 2. märtsi 2024. Saada meile oma motivatsioonikiri, et sellest osa saada!