Conférence d’automne d’ EVÕL

L’Association des professeurs des langues étrangères organise la conférence d’automne les 25 et 26 novembre (Jõhvi et Kohtla-Järve). Les membres de l’APFEST disposeront du tarif réduit. Ci-dessous, vous trouvez les premières informations sur cet événement avec les sujets des ateliers (information en estonien).  

Eelinfo EVÕLi sügiskonverentsi « Kogemus rikastab! » kohta Konverents  toimub sel aastal kahepäevasena 25.- 26. novembril Jõhvis ja kohtla-Järvel.

Konverentsi teemad: üleminek eestikeelsele õppele,  koolid muutuste keerises,  õppekava  arendused (õppekava ja lõiming, õppekava ja digipädevused),  visuaalse  kirjaoskuse arendamise võimalused, jne.

Töötoad: Õpetajalt õpetajale: Lõiming keeleõppes  LAK-õppe rakendmise  kogemusi õpetajalt õpetajale, Ekspertidelt  õpetajale: Eesti keele kui riigikeele ja teise keele ning võõrkeelte hindamisvaldkond.

25. november – Jõhvi, Jõhvi Gümnaasium kell 14- 18  (plenaarettekanne üleminekust eestikeelsele õppele – Anne Endjärv, haridus-ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna peaekspert; ringkäik koolis, tutvumine eesti keele teise keelena ja võõrkeelte õppe ning lõimitud aine ja keeleõppe korraldusega gümnaasiumis,  vestlusring  kohvilauas)

26. november –  Kohtla- Järve , Taltech Virumaa Kolledz (kell  10- 17). infolauad, raamatumüük+  enne lõunat – avaettekanne,  ettekanded, Omanäolised koolid. Mida on meil neilt õppida?, EVÕLi tunnuskirjade kätteandmine, pärast lõunat töötoad « Õpetajalt õpetajale », « Eksperdilt õpetajale ».