Ehte Humanitaargümnaasiumi prantsuse keele õpetajate kiri

Austatud APFEST,


Meie, Ehte Humanitaargümnaasiumi prantsuse keele õpetajad, pöördume teie poole
abi ja toetuse saamiseks.
Meie koolis on praegune olukord selline, et prantsuse keele õpetamine lastele 5.-9.
klassides on suur küsimus.
Pöördugem meie gümnaasiumi ajaloo juurde. 2010. aastal suleti koolireformi käigus
Tallinnas paljud koolid, osa gümnaasiume muudeti põhikoolideks. Reform pidi
puudutama ka meie kooli. Seejärel pöördusid prantsuse keele õpetajad toetuse
saamiseks Prantsusmaa saatkonna poole. Saatkond ei ignoreerinud ja on meie
gümnaasiumi toetanud – ainsat vene kooli Eestis, kus õpetati prantsuse keelt
algtasemest. Nende poolt saadeti haridusministeeriumile kiri palvega meie kool
säilitada. Just tänu prantsuse keelele kaitsesime oma kooli olemasolu, säilitades
gümnaasiumitaseme. Tänu prantsuse keelele on meie õpetajatel olnud töökoormus
kõik need 13 aastat.
Nüüd palume meie, prantsuse keele õpetajad, toetada prantsuse keele olemasolu
meie koolis nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Olgu see siis vähemalt
B-võõrkeele tasemel (alates 5.klassist). Meie koolil on ju prantsuse keelega seotud
õpetajad ja kogemus, mis eristavad meid teistest Eesti koolidest ning kujundavad
meie kooli pikaajalist traditsiooni ja mainet.
Prantsuse keel on meie kooli mitmeaastane maine, eripära. Mõned vanemad
otsustavad meie kooli kasuks prantsuse keele tõttu, sest nad tahavad et nende
lapsed omandavad rohkem kui tavalises koolis.
Rahvusvahelised projektid algasid meie koolis 2011.aastal just nimelt prantsuse
keeles. Praegu meie prantsuse keele õpetajad korraldavad õpilaste vahetusi
Prantsusmaa koolidega, mis tagab õpilaste lisa motiveerimist. Meie gümnaasiumi
lõpetajad õpivad Prantsusmaa, Belgia ja teiste Euroopa riikide ülikoolides prantsuse
keeles. Kuid isegi Eestisse jäädes on nad kohalikul tööturul
konkurentsivõimelisemad just prantsuse keele oskuse tõttu.
Kaks õpetajat pälvisid Prantsuse Akadeemiliste Palmide ordeni teenete eest
hariduses ja teaduses ning prantsuse kultuuri leviku eest Eestis.
Meie kooli õpilased sooritavad igal aastal rahvusvahelist DELF eksamit kõrge
tulemustega, mida hinnatakse Prantsuse Suursaatkonnas. DELFi tunnistus kehtib
eluaegselt ja see motiveerib õpilasi keelt õppida ja eksami sooritada.
Koolil on tihedad suhted Prantsusmaa Saatkonnaga. Me osaleme aktiivselt
Prantsuse keele õpetajate ühingu töös, seepärast on meie kool tuntud prantsuse
keele koolina. Seoses sellega on kooli maine niivõrd kõrg, et saime pakkumise
korraldada sel aastal rahvusvahelise Frankofoonia päeva just meie koolis.
Loodame väga teie toetusele. Rühmade töö käigus sündis meie prantsuse keele
tunnijaotusplaanis nägemus, mille pakume Teile arutlemiseks.
Loodame teie mõistvale suhtumisele ja toetusele.

S. Hatšaturjan
N. Kapitonova
M. Mihhaljova
I. Rõžova
E. Vaulina