Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 9. sügiskonverents „ Juurte juures“

17.-18. novembril toimus EVÕLi sügiskonverents ja piirkondlik koolituspäev Tartus. Vaadati nii tagasi kui edasi. Näiteks saime Merillyn Meristo ettekandes lühiülevaate võõrkeele aineühenduste kujunemisloost. Mitmed ettekanded ja aruteluringid keskendusid aga uutele võõrkeelte ainekavadele ülemineku temaatikale. Lisaks toimusid töötoad erinevate keelte kaupa. EPÕS jagas oma liikmetega kogemusi hiljutisest Erasmuse õpirände koolitusest Nice’is teemal « 21. sajandi pädevused koolis. Detailsem info detsembikuises uudiskirjas.